2019-20 Scholarship Recipients

  • Zhiwen LI
  • Gaoming WANG
  • Yu Tung YAU
  • Ho Wai CHAN
  • Yinming DING
  • Minhao HUANG
  • Ka Man LEUNG
  • Ka Wing NG
  • Hon Kiu TO
  • Jiaying YAN