2018-19 Scholarship Recipients

  • Ki Fung CHAN
  • Wenqi LYU
  • Chun Yin SIU