Miss Zhuldyz KARSEMBAYEVA

Title: 
Miss Zhuldyz KARSEMBAYEVA
Duration: 
Friday, 15 September, 2017 to Wednesday, 27 September, 2017
Affiliation: 
International Information Technology University