Most updated arrangement for Friday: see here

Conference Info
Introduction
Scientific Background
Plenary speakers
Organizing Committee
Scientific Committee
Conference Program
Call for Minisymposia
Accepted Minisymposia
Registration
Registered Participants
Financial Support
Sponsors
Accommodation
Visitors' Info
Conference Venue
Conference Hotel

Due to unforeseen weather conditions, the conference scheduled for September 1 (Friday) will be conducted online via Zoom. Please find the Zoom links for each session below:

Friday, 1st September 2023
9:00 - 9:50 Plenary Session
Chair:
Chi-Wang Shu
Jan Hesthaven
Neural Networks as Closure Models

Zoom link
Meeting ID: 989 0295 3045
9:50 - 10:20 Closing Ceremony + Coffee Break
10:20 - 12:20 MS08
MS09 MS05 MS15 MS18
Zoom link
Meeting ID:
98144952628
Zoom link Zoom link
Meeting ID:
950 2061 9195
Zoom link
Meeting ID:
998 0440 0617
Zoom link
Meeting ID:
972 5713 5378
Kunlun Qi Gayoung An Kwancheol Shin Lei Zhang Chenglong Bao
Xiaoqian Xu Sungbin Park Daijun Jiang Kristoffer
Linder-Steinlein
Huangxin Chen
Xuda Ye Gi-Chan Bae Jiahua Jiang Jose Pinto Hao Luo
Beomjun Choi Chang Min Hyun Bo Wang Sam Reynolds
12:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 16:30 MS06 MS14 MS16 MS18 MS19
Zoom link
Meeting ID:
977 9473 8915

Canceled

Zoom link
Meeting ID:
956 1450 8163
Zoom link
Meeting ID:
988 6537 9678
Zoom link
Meeting ID:
921 2401 5215
Yat Tin Chow  Chen Cui Bin Shi Jinqiao Duan
Yi Yu Jie Peng Jingrong Wei Ting Gao
Fuchen Chen  Feng Wang Yuan Yao Lihu Xu
Sai-Mang Pun Junxian Wang Xinyuan Zhao Xiaopeng Chen